Pikachu

for youu @[Xmas_Aitaa|1633781686866401] ☆♡

Pikachu

for youu @[Xmas_Aitaa|1633781686866401] ☆♡

REMIX Digital Drawing | Pikachu | PENUP