_Mosamyeok1212_

Tặng bạn @lunkodi

Trong lúc ngồi bùn bùn chán chán thì mình nảy ra ý vẽ một bức tranh tặng một trong những bạn của mình. Đầu tiên mình sẽ tặng cho bạn @lunkodi nha.

_Mosamyeok1212_

Trong lúc ngồi bùn bùn chán chán thì mình nảy ra ý vẽ một bức tranh tặng một trong những bạn của mình. Đầu tiên mình sẽ tặng cho bạn @lunkodi nha.

Tặng bạn @lunkodi | _Mosamyeok1212_ | Digital Drawing | PENUP