soham

a horse

soham

a horse 
 | soham | Digital Drawing | PENUP